การฝึกงานกับ UNODC กับโครงการระดับภูมิภาคในประเทศอิหร่าน ปี 2018

สำนักงานสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม หรือ The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกงานกับทางองค์กรในโครงการภูมิภาคอัฟกานิสถาน และประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

ทุนการศึกษา

ในกรณีที่เดินทางไปประเทศอิหร่าน DSA และค่าตั๋วจะได้รับการจัดเตรียมโดย Regional Program ของ UNODC แยกต่างหาก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระยะเวลาการฝึกงานคือ 2 ถึง 4 เดือนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม 2018 ไม่มีค่าจ้างให้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์

– กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

– ต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาเปอร์เซีย (โดยเฉพาะการเขียน)

– มีความรู้ด้านภาษารัสเซียจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office

– หากมีความรู้ในด้านการลดความต้องการยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

โปรดแนบใบสมัครมาพร้อมเอกสารต่อไปนี้

– ข้อมูลส่วนบุคคล P11 ซึ่งระบุถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ (อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์) ของผู้สมัคร

– คำอธิบายโดยย่อว่า “เพราะเหตุใดคุณจึงคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฝึกงานในครั้งนี้” ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ fo.iran@unodc.org โดยระบุ “ชื่อ” และ “RP Intern “ในหัวเรื่องของอีเมล

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ