เจาะลึก “การศึกษาในสวีเดน” เพราะอะไรจึงควรลงทุนไปเรียนที่นี่? พร้อมสิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกศึกษา

สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี โดยมีสถาบัน 3 แห่งที่ติดใน 100 อันดับแรกของโลกปี 2010

 

นอกจากนี้ ยังถูกจัดอยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก มีหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามระดับ ได้แก่ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือสาขาการวิจัย ซึ่งรัฐบาลสวีเดนได้ทุ่มทุนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

ทำไมต้องมาเรียนที่สวีเดน?

มหาวิทยาลัยของสวีเดนสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล และความคิดที่เป็นอิสระ สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนมักมีความผ่อนคลายระหว่างนักเรียนด้วยกันกับนักเรียนและครูอาจารย์

ในหมู่นักศึกษามักได้รับมอบหมายให้ทำงานในกลุ่มเล็กๆ และใช้เวลากับอาจารย์น้อยลง นอกจากนี้ หลักสูตรระดับปริญญาหลายหลักสูตรยังร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ประสบการณ์ในโลกแห่งความจริง ที่จะช่วยเพิ่มพูนการศึกษาทางวิชาการให้สมบูรณ์

ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาโทประมาณ 600 หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ และมีนักเรียนต่างชาติราวๆ 30,000 คนที่ศึกษาอยู่ในสวีเดน

 

สถาบันทางการศึกษา

สวีเดนมีมหาวิทยาลัยรัฐ 14 แห่ง และวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่งรวมทั้งสถาบันอิสระหลายแห่งเช่นสถาบันเศรษฐศาสตร์สตอกโฮล์ม มีโรงเรียนที่หลากหลายเฉพาะเช่น Royal Institute of Arts และ Royal Institute of Technology

 

ค่าเล่าเรียนและระยะเวลาของหลักสูตร

สวีเดน, สวิส, EU/EEA และนักศึกษาแลกเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเสียค่าเล่าเรียน

ในปี 2011 ทางมหาวิทยาลัยได้เรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนจากนักเรียนจากประเทศอื่นๆ แต่ละสถาบันตั้งค่าเล่าเรียนของตัวเองประมาณ 80,000 ถึง 80,000 SEK ต่อปี (ประมาณ 302,000 บาท) (ปริญญาโทด้านศิลปะอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านี้)

รัฐบาลสวีเดนจึงได้ก่อตั้งทุนการศึกษา 2 ทุนสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน หนึ่งทุนสำหรับนักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจะครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ส่วนอีกหนึ่งทุนสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากกลุ่ม EU/EEA ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น

หนึ่งปีการศึกษาแบบเต็มเวลาเทียบเท่ากับเครดิต 60 ชั่วโมงตามมาตรฐาน European Credit Transfer System (ECTS) มีสองตัวเลือกสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท:

1. “Masterexamen” ซึ่งต้องใช้เวลาเรียน 2 ปีและ ECTS 120 ชั่วโมง หลักสูตรนี้จะได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเท่านั้น

2. “Magisterexamen” ในเวลาเรียนเพียง 1 ปีและ ECTS 60 ชั่วโมง หลักสูตรนี้จะได้รับการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง

ระยะเวลาของหลักสูตรขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางวิชาการและสถาบัน

 

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาโดยมีระยะเวลาประมาณ 20 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม – กลางเดือนมกราคม และภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน

 

โอกาสหลังจบการศึกษา

ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการคิดนวัตกรรม ประสบการณ์ในทางปฏิบัติ และทักษะในการทำงานเป็นทีมที่บัณฑิตของสถาบันในสวีเดนมี นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ มักยินดีที่จะอยู่ในสวีเดนต่อหลังจากจบการศึกษาหากสามารถหางานได้โดยเฉพาะในสายงานที่กำลังขาดแคลนเช่น วิศวกรรม และการบัญชี

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า

– นักเรียนที่ไม่ได้มาจากกลุ่ม EU/EEA ที่วางแผนจะเข้าพักมากกว่า 3 เดือนต้องได้รับใบอนุญาตผู้พำนักก่อนเดินทางมาถึงสวีเดน

– ใบอนุญาตพักอาศัยมีค่าใช้จ่าย 1,000 SEK (ประมาณ 3,800 บาท) ซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้

– นักเรียนไม่ควรยื่นขอใบอนุญาตจนกว่าพวกเขาจะได้รับการตอบรับสำหรับการศึกษาเต็มเวลา และจ่ายเงินสำหรับเทอมแรกไปแล้ว

– นักเรียนที่วางแผนการเข้าพักไม่ถึงสามเดือนต้องใช้วีซ่าเท่านั้น ข้อกำหนดเฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

– นักศึกษาชาวยุโรปที่ไม่ใช่กลุ่ม EU/EEA สามารถอาศัยอยู่ในสวีเดนเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตพักอาศัย แต่ต้องลงทะเบียนกับคณะกรรมการการย้ายถิ่นภายในสามเดือนนับจากที่เดินทางมาถึงและแสดงหลักฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกันสุขภาพ และค่าครองชีพ

 

ประกันสุขภาพ

– นักเรียนจากประเทศอื่นๆ จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของสวีเดนหากอยู่ในสวีเดนมานานกว่าหนึ่งปีเพื่อการศึกษา ประโยชน์นี้ไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติ ต้องลงทะเบียนที่สำนักงานภาษีในท้องถิ่นของตน และผลประโยชน์อาจใช้เวลาหลายเดือนในการพิจารณา

– นักศึกษาที่เข้าประเทศได้ไม่ถึงหนึ่งปีจะต้องมีประกันสุขภาพที่จัดหาเอง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีโครงการประกันสุขภาพราคาประหยัดให้กับนักศึกษาต่างชาติ

แม้ว่าสวีเดนจะเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ประเทศยังคงใช้สกุลเงิน (SEK) สำหรับบัตรเครดิตยอดนิยมเช่น Visa, MasterCard และ Eurocard เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ

 

ที่มา: masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ