ส่องแวดวงการศึกษามาเลเซีย อีกหนึ่งประเทศน่าสนใจ ในแถบอาเซียน!!

ชื่อเสียงที่กำลังเติบโตของมหาวิทยาลัยเอกชนในมาเลเซีย ได้ดึงดูดนักเรียนต่างชาติจำนวนหลายพันคนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

มาเลเซียกลายเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับหลักสูตรการศึกษาชั้นสูงที่โดดเด่นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งพวกเขายินดีต้อนรับนักศึกษานานาชาติที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาต่อในสถาบันใดสถาบันหนึ่งของพวกเขา

สถาบันเอกชนบางแห่งเสนอหลักสูตรที่อนุญาตให้นักศึกษาได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยคู่ขนาน ซึ่งเรียกว่า “หลักสูตรสองปริญญา”

มหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักในมาเลเซีย ได้แก่ Monash University Malaysia Campus, Swinburne University of Technology Sarawak Campus และมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของมาเลเซียคือมหาวิทยาลัย Malaya ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมาเลเซียได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรระดับปริญญาของยุโรปและอเมริกา

 

ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่จะเน้นในสาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยการกรอกข้อมูลการวิจัย และหลักสูตรที่จำเป็น ประกาศนียบัตรรับรองวุฒิปริญญาเอกจะได้รับก็ต่อเมื่อนักเรียนสามารถแสดงผลการวิจัยในรูปแบบของเอกสารเผยแพร่ได้

นอกจากนี้มาเลเซียยังมีวิทยาลัยสารพัดช่างที่มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนอาชีวศึกษาแบบดั้งเดิมโดยมอบหลักสูตรระดับปวส. ประกาศนียบัตรขั้นสูง หรือใบรับรองทักษะพิเศษ

การตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของมาเลเซียไม่ใช่เรื่องยาก นักเรียนเพียงต้องส่งหลักฐานการได้รับคะแนนจากโรงเรียนที่เข้าเรียนก่อนหน้านี้

 

 

ทำไมต้องเรียนที่มาเลเซีย?

นักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ค่าเล่าเรียนทั่วไปรวมถึงค่าลงทะเบียน ค่ามัดจำ ค่าห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) วัสดุหลักสูตร และประกันสุขภาพสำหรับปริญญาตรีประมาณ RM (ริงริทมาเลเซีย) 80,000 (ประมาณ 655,000 บาท)

นอกจากนี้ค่าครองชีพยังต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ และนักเรียนสามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมาเลเซียตราบใดที่นักเรียนได้รับใบอนุญาตหรือผ่านการรับรองว่าสามารถทำงานได้

 

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน

– นักเรียนจะต้องได้รับวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เมื่อนักเรียนมาถึงมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้รับบัตรนักเรียนต่างชาติ และมีเจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัยประทับตราหนังสือเดินทาง

– นักเรียนจะต้องมีรูปถ่ายหนังสือเดินทาง 2 รูปพร้อมหนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร 2 ฉบับ รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะที่เรียนอยู่ที่มาเลเซีย

– จดหมายแนะนำตัวและใบรับรองจะต้องระบุว่าได้รับการฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนเข้าประเทศ

 

ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

 

ที่มา: masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ