Uppsala University มหาวิทยาลัยในสวีเดน มอบทุนค่าเล่าเรียนในระดับป.โท

Uppsala University มหาวิทยาลัยในอุปซอลา ประเทศสวีเดน จัดมอบทุนการศึกษาหลายจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท เพื่อเรีียนต่อในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2019

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน แต่ไม่รวมค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในหลักสูตรที่เปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่เป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป หรือในสวิตเซอร์แลนด์

-แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการ

-ผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาต่อ

-เปิดรับสมัครในวันที่ 16 มกราคม 2019

 

วิธีการสมัคร:

เพื่อให้ได้รับการพิจารณาทุน ผู้ที่สนใจต้องสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาโทผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.universityadmissions.se จากนั้นจึงจะสามารถยื่นใบสมัครทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uu.se

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ