สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) เผย “ค่านิยมการเรียนต่อนอกของนักเรียนอเมริกาเปลี่ยนไป”

แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นอีกหนึ่งปลายทางยอดฮิตสำหรับการศึกษาต่อทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับ แต่จากผลการสำรวจ ทำให้เราได้ทราบว่านักเรียนในอเมริกาส่วนมาก มักนิยมไปเรียนต่างประเทศมากกว่าหากมีโอกาส

 

 

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ระบุว่านักเรียนสหรัฐที่ไปศึกษาในต่างแดนมีจำนวนถึง 325,000 คน หรือประมาณ 1.6 % ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ในปี 2015 – 2016 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ก่อนหน้านี้ ประเทศส่วนใหญ่ที่นักเรียนอเมริกันนิยมเดินทางไปเรียนต่อ มักเป็นประเทศแถบยุโรป ทว่าในปัจจุบัน เมื่อคุณภาพการศึกษาในหลายทวีปมีเพิ่มมากขึ้น จำนวนนักเรียนที่เดินทางไปยังดินแดนที่หลากหลายก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน

 

ข้อมูลล่าสุดจาก IIE แสดงให้เห็นว่านักเรียนชาวสหรัฐฯ ซึ่งเคยตั้งเป้าหมายหลักเป็นการศึกษาต่อในยุโรป ได้ขยายขอบเขตการศึกษาในต่างประเทศของตนให้กว้าง และไกลกว่าเดิม

ระหว่างปี 2004 – 2016 จำนวนนักเรียนในสหรัฐฯที่เดินทางไปยุโรปลดลง 6% และเปลี่ยนเป้าหมายเป็นประเทศการศึกษายอดนิยมในภูมิภาคเอเชียและละตินอเมริกาแทน เช่น คอสตาริกา จีน และ ญี่ปุ่น

 

 

ในทางตรงกันข้าม นักศึกษาจากเอเชียต่างพากันมุ่งหน้าเข้าไปศึกษาต่อในสหรัฐฯ เป็นจำนวนมาก

ในปี 2017 หกในสิบประเทศแถบเอเชียที่ส่งนักเรียนในท้องถิ่นเข้าไปเรียนในสหรัฐอเมริกามากที่สุดได้แก่ จีนมีสัดส่วน 32.5 เปอร์เซ็นต์ อินเดียอินเดีย 17.3 เปอร์เซ็นต์ เกาหลีใต้ 5.4 เปอร์เซ็นต์ เวียดนาม 2.1 เปอร์เซ็นต์ ไต้หวัน 2.0 เปอร์เซ็นต์ และญี่ปุ่น 1.7 เปอร์เซ็นต์

 

จากตัวเลขและข้อมูลที่เผยมานี้ ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษาในเอเชียก็ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและทักษะประสบการณ์ที่น่าสนใจเทียบเท่าประเทศฝั่งตะวันตก ทั้งยังมีการลงทุนด้านการศึกษาจากนักเรียนต่างชาติจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดการเเลกเปลี่ยนทั้งด้านวิชาการ ความรู้ และวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาได้ในอนาคต

 

ที่มา: masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ