สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียนรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ

สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (US-ASEAN Business Council – USABC) เปิดรับสมัคนิสิต นักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุด เข้าร่วมโครงการ “The U.S.-ASEAN Internship Program” 

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาที่กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้าย หรือเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่เรียนทางด้าน Engineering, IT, Business and Management, Finance, Hospitality, Human Resources และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งในการฝึกงานที่เว็บไซต์ internships.usasean.org จากนั้นทำการคลิก “Apply Now” เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ของบริษัทต่าง ๆ ที่สนใจ

 

ปิดรับสมัคร:

วันปิดรับสมัครของแต่ละตำแหน่งอาจแตกต่างกัน สามารถตรวจสอบได้ที่ internships.usasean.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

internships.usasean.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ