โอกาสร่วมงานกับ ‘องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ’ เงินเดือนเริ่มต้น 388,458/ปี

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development- USAID อ่านว่า “ยูเอสเอด”) เป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ

บทบาทหน้าที่หลักขององค์กรคือ เผยแพร่ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี สนับสนุนการมีรัฐบาลที่ดีและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติ ปกป้องสิทธิมนุษยชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลก พัฒนาความมั่นคงทางอาหารของโลก สนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา ช่วยเหลือป้องกันในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในประเทศอื่น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในทางมนุษยธรรมในกรณีเกิดภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับองค์กรดังกล่าว ติดตามรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่ง:

เลขาธิการ (Secretary ) เงินเดือนเริ่มต้น 388,458 บาท ต่อปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเป็นเลขาฯ หรือการทำงานสนับสนุนให้ฝ่ายบริหาร อย่างน้อย 1 ปี

-พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ระดับ IV) ได้ยอดเยี่ยม

-มีคะแนน TOEIC 855 ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำในการสมัครงาน พร้อมส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังอีเมล  RDMArecruitment@usaid.gov

 

ปิดรับสมัคร:

30 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

USAID

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ