ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ในโครงการอบรมโต้วาที จาก YSEALI เข้าร่วมฟรี มีที่พัก+อาหาร!!

กลับมาอีกครั้งกับโครงการอบรมโต้วาทีจากโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) โดยการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้กระบวนการในการโต้วาทีเบื้องต้น และที่สำคัญ คือประสบการณ์สำหรับการพัฒนาตัวเอง ซึ่งในปีนี้ การอบรมจะเกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร (วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2561) จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดขอนแก่น

สมัครเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่พัก และอาหาร

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. อายุ 18-25 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

3. เป็นสมาชิกกับโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) (หรือสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ https://asean.usmission.gov/yseali)

4. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ YSEALI Debate Camp 2016 มาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง สามารถสมัครร่วมกิจกรรมที่กรุงเทพฯ ได้แล้วผ่าน http://bit.ly/YSEALIdebate2018

 

ปิดรับสมัคร:

27 กรกฎาคม 2561 ก่อน 16.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Yseali Debate Camp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ