Vancouver Digital Marketing Scholarship ทุนป.ตรี ด้านการตลาด ที่แคนาดา

Status Bureau เปิดมอบทุนการศึกษา Vancouver Digital Marketing Scholarship เพื่อสนับสนุนความช่วยทางการเงินแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงเรียนในหลักสูตรด้านตลาด การติดต่อสื่อสาร หรือการออกแบบ โดยทุนนี้นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับเช็คเป็นจำนวน CAD$ 500 (ประมาณ 12,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาแคนาดา และนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในพื้นที่ Greater Vancouver

-GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ GRE ในแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

-TOEFL 93 คะแนน ในแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน (Internet-based) หรือ TOEFL 580 คะแนน และ TWE 5 คะแนน (paper-based) หรือ IELTS คะแนนรวม 7.0 (academic) โดยแต่ละพาร์ทไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หลักฐานการลงทะเบียนเรียน

-เขียน Digital Marketing Strategy (จำนวน 500 – 1,000 คำ) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเลือก

 

วิธีการสมัคร:

ส่งอีเมลพร้อมเอกสารไปที่ scholarship@statusbureau.com

 

ปิดรับสมัคร:

15 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

beedie.sfu.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ