ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ภาษาสร้างโลก” ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งยังมีความสนใจในด้านภาษา ห้ามพลาดการประกวดที่อาจทำให้คุณได้แจ้งเกิดนี้!!

IGen ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ภาษาสร้างโลก” ในโจทย์ที่ว่า เราจะนำทักษะด้านภาษาที่เราถนัดหรือสนใจมาทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้อย่างไร พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ มหาวิทยาลัย เดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 5 คน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษาของผู้ร่วมทีมทุกคน

 

กติกาการประกวด:

– ผู้แข่งขันจะต้องนำเสนอคลิป ภายใต้หัวข้อ “ภาษาสร้างโลก” โดยสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศใดก็ได้ พร้อมทำคำบรรยายภาษาไทย (หากไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ให้ทำคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

– ระยะเวลาความยาวของคลิป ความยาวคลิปไม่เกิน 4 นาที ต่อคนหรือทีม

– รูปแบบคลิป .mp4

 

วิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด:

– ลงทะเบียน

– รอคอนเฟิร์มจากทีมงานและที่ปรึกษา

– อัพโหลดคลิปวิดีโอ พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดของคลิปวิดีโอ

– อัพโหลดผ่าน GoogleDrive ของตนเองเปิดเป็นสาธารณะ คัดลอกลิ้งค์วิดีโอ

– ส่งมาที่ [email protected] พร้อมระบุชื่อทีมและชื่อเรื่องของผลงาน

 

การให้คะแนน Pupular Vote:

ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เมษายน 2563 ทางทีมงานจะอัพโหลดคลิปวิดีโอลงเพจ iGEN Project และคลิปที่มียอด Like & Share รวมกันสูงสุดจะได้รางวัลไป

 

เกณฑ์การให้คะแนน:

– ความคิดสร้างสรรค์ 20%

– เนื้อหา 20%

– เทคนิคการเล่าเรื่อง 20%

– การใช้ภาษาและดนตรี 20%

– คุณภาพในการผลิต 20%

 

เงื่อนไขการประกวด:

– ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภท

– ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดสามารถส่งเป็นแบบเดี่ยวหรือทีมก็ได้ โดยจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

– ผู้ที่ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายคลิปวีดีโอนั้นๆ ด้วยตัวเองหรือพร้อมกับทีมงาน ห้ามนำคลิปวีดีโอของผู้อื่นมาส่ง

– คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใดและต้องเป็นคลิปวิดีดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผูกพันกับองค์กรใดๆ

– กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคลต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ iGEN ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

– ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การรับสมัครและส่งผลงาน:

– เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2563

– ประกาศผล 1 พฤษภาคม 2563 ทางเพจ iGEN Project

– สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง ลิงก์ google form

– สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา 1 ชุด

– อัพโหลดผลงาน

– ส่งผลงานประกวดมาที่อีเมล [email protected]

– โดยให้อัพโหลดคลิปผลงานผ่าน GoogleDrive ของตนเองเปิดเป็นสาธารณะ คัดลอกลิงก์วิดีโอ พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อผู้สมัคร (ระบุชื่อทีม) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในอีเมล

– หัวข้ออีเมลโปรดระบุดังนี้ : หัวข้อการประกวด / ชื่อผู้ส่ง-ชื่อทีม / ชื่อผลงาน

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัล Popular Vote 1,500

– ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ของที่ระลึกจากทีมงาน

 

ติดต่อสอบถาม:

– พี่อุ๋ม โทร 0816771367

– พี่เพชร โทร 0841428661

www.facebook.com/IGENteam

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ