ทุนภาคฤดูร้อนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ Vienna Biocenter ประเทศออสเตรีย

Vienna Biocenter มอบโอกาสให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนกว่า 30 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการ Vienna Biocenter Summer School ที่กรุงออสเตรีย ประเทศเวียนนา

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ใช้เวลาถึง 9 สัปดาห์ทำกิจกรรมสนุกๆ มากมาย โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ไม่ต้องใช้ผลทดสอบ IELTS หรือ TOEFL ใดๆ หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ประกันสุขภาพและค่าครองชีพตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

9 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2020

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนทุกสัญชาติ และเชื้อชาติมีสิทธิ์สมัคร

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป

– มีประสบการณ์การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

– มีผลการเรียนที่ดี

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพราะโครงการจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สามารดูรายละเอียดและวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.training.vbc.ac.at

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ