ประกวดวิดีโอ “สนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศ” ชิงเงินรางวัล กว่า 5 หมื่นบาท!!

Viral Clip Contest: LOVEWINS โครงการ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศ”

แอพพลิเคชั่น Blued ร่วมกับองค์กรบางกอกเรนโบว์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ #LoveWins ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด :

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยสามารถทำงานเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม

 

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ในหัวข้อ #LoveWins และสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ

– เป็นผลงานคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 5 นาที

– จะต้องมีประเด็นเกี่ยวพันกับการใช้แอพพลิเคชั่น Blued ในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามาประกวดด้วย โดยไม่จำกัดระยะเวลา หรือรูปแบบการปรากฏ

– ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นแบบบุคคลหรือแบบทีมก็ได้ โดยหนึ่งทีมส่งได้ไม่เกิน 2 เรื่อง

– ส่งผลงานในรูปแบบ File Video (.MP4 ขนาด 1920×1080) โดยอัพโหลดไฟล์บน เว็บไซต์ฝากไฟล์ เช่น Google Drive, Wetransfer, Dropbox หรือจะส่งเป็นแผ่น DVD Data File หรือ USB Drive ก็ได้

– ภาพนิ่ง ฟุตเทจ เพลงประกอบ ส่วนประกอบต่างๆ ในผลงาน จะต้องถูกต้องลิขสิทธิ์ หรือ มีการซื้อขายอย่างถูกต้องชัดเจนจากผู้สร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

– ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัคร และระบุข้อมูลให้ชัดเจน

– ผลงานที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์จะเป็นของแอพพลิเคชั่น Blued ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ประกาศผลการตัดสินรางวัล หลังจากนี้ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตงานนั้น โดยแอพพลิเคชั่น Blued ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามแต่เห็นสมควร

– การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

– ตัวแทนจากแอพพลิเคชั่น Blued

– ตัวแทนจากองค์กรบางกอกเรนโบว์

– ผู้กำกับภาพยนตร์

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

กำหนดการ

– การส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2561

 

สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง คือ

– องค์กรบางกอกเรนโบว์ 218/16 ถนนประดิพัทธ์ ซอย 18 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หากส่งทางไปรษณีย์

– ผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการสูญหายและเสียหาย

– อีเมล : [email protected]

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

– เปิดรับโหวตเพื่อหาผลงานที่ได้รางวัลพิเศษ Popular Vote ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561

– ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยดูผลการตัดสินได้ทาง www.facebook.com/bluedthailand

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

– อีเมล: [email protected]

– โทร. 089-924-9940

ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/open?id=1IPwkZ1Y65eS2Xj4vd15BtOIt-TjNzRzB

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ