ทุนหลักสูตรภาคฤดูร้อน ระดับป.ตรี-เอก ที่ Vrije Universiteit Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

ทุน VU Amsterdam Summer School มอบทุนเต็มจำนวนแก่นักเรียนต่างชาติ จำนวน 10 ทุน สามารถสมัครรับทุนได้ทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

VU Amsterdam Summer School เป็นส่วนหนึ่งของ Vrije Universiteit Amsterdam ตั้งอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี 1880

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าที่พักสำหรับ 1 หลักสูตร

-จำนวน 10 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ปริญญาตรี: ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยในปีที่ 1

-ปริญญาตรีขั้นสูง: ลงทะเบียนเรียนในปีที่ 2 ของการศึกษาปริญญาตรี

-ปริญญาโท: ลงทะเบียนเรียนในปีสุดท้ายของการศึกษาปริญญาตรี ต้องมีประกาศนียบัตรปริญญาตรี

-ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ CEFR อยู่ในระดับ B2 เทียบกับผลคะแนน TOEFL iBT 92 คะแนน หรือคะแนน IELTS 6.5

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เขียน Essay ที่อธิบายถึงแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงบวกต่อสังคมชุมชนของคุณเอง (500-800 คำ) โดยระบุถึงสิ่งต่อไปนี้

-อธิบายว่าการมีส่วนร่วมในหลักสูตรภาคเรียนฤดูร้อนนี้ จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่วนบุคคล และทางวิขาการของคุณอย่างไร และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตอย่างไร

-ในปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้คุณมีส่วนร่วมในการให้บริการในชุมชน / สังคมของคุณอย่างไร รวมถึงแรงจูงใจในพันธสัญญา

-มีผลมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ใน Transcript ล่าสุด

-จดหมายรับรอง ที่ไม่ใช่จากคนในครอบครัว หรือเพื่อน ซึ่งอาจมาจากอาจารย์ นายจ้าง หรือผู้ให้คำปรึกษา

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bachelors.vu.amsterdam

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ