วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครนศ.ป.ตรี พร้อมโอกาสในการรับทุน

#Dek62 ที่กำลังมองหาที่เรียนห้ามพลาด! ด้วย ขณะนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนน้องๆ มาสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี พร้อมโอกาสในการรับทุนสนับสนุนการศึกษา และทางเลือกหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) รวมถึงโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ

รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ประเภททุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ

-ทุนผลการเรียนดีเยี่ยม ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 100% สำหรับผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ขึ้นไป และมีคุณสมบัติอื่นที่โดดเด่น

-ทุนผลการเรียนดีมาก ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 75% สำหรับผู้มีผลการเรียนดีมาก มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือมีผลการเรียนภาษาอังกฤษ 3.5 ขี้นไป

-ทุนผลการเรียนดี ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 20-50% สำหรับผู้มีผลการเรียนดี และมีผลการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป หรือคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพในการศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน:

ปริญญาตรี สาขา

– Bachelor of Engineering (Digital Innovation Engineering)

-Bachelor of Business Administration (Logistics Analytics and Supply Chain Management)

-Bachelor of Business Administration (Accountancy)

-Bachelor of Laws

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แฟ้มสะสมผลงาน หรือ เกรดเฉลี่ยสะสม ≥ 2.5 หรือ ผลทดสอบมาตรฐานสากล เช่น SAT, ACT, GED, IGCSE หรือ ผลทดสอบมาตรฐานระดับชาติ เช่น GAT/ PAT, ONET, 9 วิชาสามัญ

-และผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL หรือเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ≥3.5

 

วิธีการสมัคร:

-รับตรง รอบที่ 3 สมัครได้ตั้งแต่วันนนี้ – 10 มิถุนายน 2562

-ประกาศผลภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

-ยืนยันสิทธิ์ 17-18 มิถุนายน 2562

-สมัครได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Website: https://entry.wu.ac.th/new/home_calendar.asp

Facebook: Walailak University International College (WUIC)

Tel.: +66 (0) 7567-2426

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ