Walt Disney เปิดรับนักศึกษาฝึกงานด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ที่ USA ปี 2019

ฤดูกาลฝึกงานที่ Disney เริ่มต้นอีกแล้วจ้า! ข่าวดี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานด้านการออกแบบตกแต่งภายในกับองค์กรระดับดลกอย่าง Walt Disney ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี 2019 นี่คือโอกาสที่คุณไม่ควรพลาด!!

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ก่อนที่จะเข้าร่วมการฝึกงาน หรือต้องจบการศึกษาไม่เกิน 6 เดือนที่ผ่านมา หรือปัจจุบันเข้าร่วมโครงการ Disney College หรือ Disney Professional Internship

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นี่เป็นการฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา:

การฝึกงานนี้ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการฝึกงานแบบเต็มเวลา 6 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงาน หรือต้องจบการศึกษาจากวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาหรือกำลังเข้าร่วมโครงการ Disney College Program หรือ Disney Professional Internship

– ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

– ต้องไม่จบการศึกษาในระยะเวลา 1 ปีในการฝึกงานหรือโครงการของดิสนีย์

– ต้องมีสิทธิ์ทำงานที่ไม่จำกัด

– ต้องมีความพร้อมในการทำงานเต็มรูปแบบ

– สามารถเดินทางไป – กลับจากที่ทำงานได้

– มีความรู้ในการทำงานและมีประสบการณ์ในชั้นเรียนเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน
ที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่รอบคอบ ทักษะทางศิลปะและการตัดสินอย่างมืออาชีพในการแก้ปัญหา

– แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน Revit และการใช้เครื่องมือภาพประกอบแบบดิจิตอลเช่น Creative Suite, Illustrator, Photoshop และ InDesign

– มีความสามารถในการโต้ตอบอย่างมืออาชีพกับผู้คนทุกระดับ

– ต้องมีใบอนุญาตของผู้ขับขี่ที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารเหล่านี้ประกอบ :

– สำเนาผลดารเรียนของสถาบันที่สังกัด

 

ปิดรับสมัคร:

ติดต่อไปยังองค์กร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ