Walt Disney เปิดรับนักศึกษาฝึกงานด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ที่ USA ปี 2019

ฤดูกาลฝึกงานที่ Disney เริ่มต้นอีกแล้วจ้า! ข่าวดี...

December 10, 2018 2 Mins Read
33 Views