ทุนป.ตรี-บัณฑิตศึกษา ในทุกสาขาวิชาจาก Laval University ประเทศแคนาดา

Laval University มหาวิทยาลัยในนครควิเบก ประเทศแคนาดา เชิญชวนนักศึกษาต่างชาติสมัครรับทุนการศึกษา Undergraduate/Graduate Scholarship สำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยลาวาล เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในแคนาดา และเป็นมหาวิทยาลัยแรกในอเมริกาเหนือที่เปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส และมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีหลายระดับ

– ประกาศนียบัตร $ 1,000 (ประมาณ 32,000 บาท)

– ระดับบัณฑิตศึกษา $ 2,000 (ประมาณ 65,000 บาท)

– ปริญญาตรี $ 3,000 (ประมาณ 98,000 บาท)

– ปริญญาโท $ 5,000 (ประมาณ 164,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

-นักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.67 หรือสูงกว่า (หรือเทียบเท่า) ในการศึกษาระดับปริญญาตรี

-นักศึกษาต้องสมัครเรียนและได้รับการยอมรับในหลักสูตรที่เลือกเรียน สำหรับปี 2019

-ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามาถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bbaf.ulaval.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ