ทุน Chancellor’s จาก University of Warwick ให้ค่าเล่าเรียนและเบี้ยเลี้ยง สูงสุด 42 ทุน เพื่อเรียนต่อปริญญาเอกที่ UK ปี 2024

ขอแนะนำทุนสำหรับเรียนต่อหลักสูตรปริญญาเอกที่ใครมีความใฝ่ฝันอยากเรียนต่อ ณ สหราชอาณาจักร ห้ามพลาด!

University of Warwick จัดตั้งทุน Warwick Chancellor’s เพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยม และมีความตั้งใจที่จะสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก ปี 2024

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียนของนักศึกษาต่างชาติแบบเต็มจำนวน เบี้ยเลี้ยงทั่วไปตามอัตรา UKRI และเงินสนับสนุนการวิจัยรวมถึงการอบรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคล

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : University of Warwick

– สาขาที่กำหนด : ทุกสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

– ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

ระยะเวลาให้ทุน :3.5 ปี

จำนวนทุน : สูงสุด 42 ทุน

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

• ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

• เบี้ยเลี้ยงทั่วไปตามอัตรา UKRI สำหรับปี 2024/25 : 18,750 ปอนด์ (ประมาณ 830,800 บาท) เป็นเวลา 3.5 ปี

• เงินสนับสนุนการวิจัยและอบรม : 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 221,500 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสถาบัน

– สมัครเรียนสำหรับหลักสูตรที่เริ่มเรียนในเดือนตุลาคม 2024

– หรือกำลังลงทะเบียนในปีแรกของปริญญาเอกหรือ MPhil/PhD ที่มหาวิทยาลัย Warwick

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

• ส่งใบสมัครเรียนก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2023

• ส่งใบสมัครทุนก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Warwick Chancellor’s International Scholarships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ