การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ : คอร์สเรียนฟรีที่จะช่วยให้คุณครูทำงานง่านขึ้นเยอะ

ช่วงนี้แม้ว่าโรงเรียนหรือสถาบันทางการศึกษาหลายๆ แห่งจะเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนไปชั่วคราว และวางแผนที่ผู้เรียนเรียนผ่านทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายๆ คน เริ่มหามาใช้ตัวช่วยในการสร้างแหล่งเรียนออนไลน์

ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้จัดสรรคอร์สเรียนที่ทั้งสนุก เข้าใจง่าย แถมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาให้คุณครูสามารถนำไปใช้ได้ตามสะดวก

 

 

การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ | Web-Based Learning Design CU :

คอร์สเรียนบนแพลตฟอร์ม Thai MOOC จะเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนเสมือน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์นนิง

 

วัตถุประสงค์:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนเสมือน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลได้

– ผู้เรียนสามารถจัดการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอนได้

– ผู้เรียนสามารถนำเสนอเครื่องมือการวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สอน สามารถเข้ามาเรียนได้เลย

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ (1 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

 

การวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน:

– การเข้าศึกษาเนื้อหาและเข้าร่วมกิจกรรม

– การอภิปรายร่วมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน

– ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็นบนระบบ

– ผลการทดสอบ

– ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินเกิน 70%

 

หมดเขตลงทะเบียนเรียน:

30 กันยายน 2020

 

วิธีสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Web-Based Learning Design CU

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ