Webomatric เผย 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานด้านวิชาการที่มีการสืบค้นมากที่สุด !!

 

 

เว็บ www.webometrics.info จัดอันดับการสืบค้นงานเขียน งานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล Google Scholar “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS “ โดยรวบรวมผลงานจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกรวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 

using-google-scholar

 

 

ในการจัดอันดับเดือนกรกฎาคม 2559 นี้ มีมหาวิทยาลัยของไทย 32 แห่งติดโผ

โดยอันดับรวมมหาวิทยาลัยของไทยปรากฏว่า

 

อันดับที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 เป็นของมหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

ส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชน

 

อันดับที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือเอไอที 

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรากฏว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครองอันดับ 1 แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏใดติดอันดับเข้ามาเลย

 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปรากฎว่า

 

อันดับที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อันดับที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อันดับที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

20160725144118

 

 

Google Scholar คือ อะไร
คือส่วนบริการเสริมของ Google ที่รวบรวมบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงของนักวิชาการ ซึ่งสามารถถูกสืบค้นได้โดย Google

นักวิชาการสามารถใช้อีเมลของตนเองในการยืนยันสถานะนักวิชาการ ความเป็นเจ้าของบทความ และจำนวนบทความที่ถูกอ้างอิงของตนเอง

การใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย จะทำให้จำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงปรากฏในนามของมหาวิทยาลัยโดยรวมใช้งาน Google Scholar อย่างไร

อาจารย์ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ Google Education โดยที่อาจารย์สามารถใช้โปรแกรมต่างๆของ Google และจัดเก็บไฟล์ต่างๆบนระบบคลาวด์ของ Google ได้แบบไม่จำกัดเนื้อที่

 

 

GSM 2016 portada

 

ทำไมต้อง Google Scholar
จำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงปรากฏในนามของมหาวิทยาลัยโดยรวม เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย

Webometrics ใช้ จำนวนบทความทางวิชาการ และจำนวนบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงในนามของมหาวิทยาลัยบน Google Scholar เป็นตัวชี้วัดทางด้าน Openness

 

สมัยนี้ไม่ว่าอะไรก็ใช้การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่นะครับ มีมหาลัยของใครติดกันบ้างเอ่ย จากนี้เราคงได้เห็นผลงานทางวิชาการมากขึ้นในอินเทอร์เน็ตครับ ประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเออ

 

20160722-1469182036.285-0

 

source: eduzones

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ