ทุนวิจัยด้านสุขภาพจาก Wellcome สูงถึง 4,500,000 บาท เป็นเวลา 30 เดือน!

ทุนหัวข้องานวิจัยก็เป็นอีกหนึ่งทุนที่ได้รับความนิยม ทาง Wellcome Scholarships เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้ จึงให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยทางด้านสุขภาพ สำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำจนถึงปานกลาง

โดยผู้สมัครนั้นต้องมีหัวข้องานวิจัยด้านสุขภาพที่น่าสนใจ และหากได้รับทุนแล้วก็สามารถยื่นเข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยทุกที่ทั่วโลก รายละเอียดการขอทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 120,000 ปอนด์ (ราว 4,500,000 บาท) เป็นเวลา 30 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชา Clinical หรือ Public Health

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง Clinical หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– เริ่มต้นทำงานหรือมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

– เป็นนักศึกษาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำไปจนถึงปานกลาง (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– หัวข้องานวิจัยมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลาง

– มีสปอนเซอร์จากองค์กรในประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลาง

 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

14 เมษายน 17.00 น. (BST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

wellcome

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ