เพศเป็นตัวกำหนดหลักสูตรการเรียนออนไลน์จริงหรือ? นักวิจัยเร่งวิเคราะห์ในประเด็นนี้

หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เป็นหนึ่งในประตูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวนมากได้เข้าถึงการศึกษาระดับสูง

จากการศึกษาร่วมกันของ The Learning House, Inc. และ Aslanian Market Research หนึ่งในกลุ่มที่สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ได้อย่างมากคือเหล่าหญิงสาว นี่คือสิ่งที่พวกเขาค้นพบ

 

จากข้อมูลล่าสุดในรายงานเรื่อง “นักศึกษาวิทยาลัยออนไลน์” พบว่า ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นเพศหญิง โดยคิดเป็น 70% ในระดับปริญญาตรี และ 72% ในระดับบัณฑิตศึกษา

ในขณะที่บางโรงเรียนมีนักเรียนหญิงสัดส่วนถึง 94% ของนักเรียนที่ลงทะเบียน ตามการรายงานของ US News & World

 

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เพราะตามตัวเลขที่รายงานโดย The Globe and Mail ในประเทศแคนาดา มีอัตราส่วนของนักเรียนหญิงถึง 2/3 ของนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์

ข้อมูลเหล่านี้บ่งบอกถึงอะไร? ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข้อมูลที่ได้สามารถนำมาประกอบเป็นปัจจัยอื่นๆ ได้หลายประการเช่น การปรับสมดุลของเศรษฐกิจ การทำงาน สถาบันการศึกษา หรือแม้แต่ความเข้าใจในครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ

นอกจากนี้ อัตราส่วนที่ไม่สมดุลระหว่างนักศึกษาชายและหญิง สามารถบ่งบอกให้รู้ได้ว่า ผู้หญิงจำนวนมาก (กว่าเพศชาย) มีความสนใจและติดตามการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งในท้ายที่สุด งานที่สาวๆ เหล่านี้สนใจอาจส่งผลต่อรูปแบบของหลักสูตรออนไลน์

 

Piotrowska นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ กล่าวว่า หลักสูตรออนไลน์ช่วยให้เขาค้นพบตัวเองว่า สามารถเป็นนักวิจัยอิสระได้อย่างดีเยี่ยม

 

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนนักศึกษาหญิงเพิ่มขึ้นมากกว่านักศึกษาชายทุกปี ไม่เว้นแม้แต่ในระบบการศึกษาปกติ นี่อาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรในอนาคตที่ตามมา

 

ที่มา: onlinestudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ