ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA แก่นักศึกษาต่างชาติ ประเทศเยอรมนี

The WHU – Otto Beisheim School of Management มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาที่ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา

รวมทั้งหมด €37,800 (ประมาณ 1,400,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร MBA

– ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

– หนังสือและอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด

– ที่พักและห้องพักสำหรับหลักสูตรนานาชาติ

– เรียนภาษาเยอรมันตลอดหลักสูตร

– สัมมนาการพัฒนาส่วนบุคคล

– ตั๋วสำหรับการเดินทางใน North Rhine-Westphalia

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

– มีประสบการณ์การทำงานในระหว่างปริญญาโท

– มีผลคะแนน TOEFL (min. 100 IBT) or equivalent IELTS (7.0)

– มีผลคะแนน GMAT อย่างน้อย  600 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครออนไลน์และแบบสอบถาม MBA

– จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชา

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง mba@whu.edu

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

whu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ