รวมคำศัพท์ที่จำเป็น ในการเขียนจดหมายสำหรับสมัครงานในภาษาอังกฤษ!!!

สำหรับการเขียนจดหมายสำหรับการใช้สมัครงานต่างๆ นั้นก็เรียกได้ว่าเป็นทักษะที่โคตรจะจำเป็น เพราะว่าอาจได้ใช้กันทั้งชีวิตเลยทีเดียว ยิ่งคนที่เปลี่ยนงานกันบ่อยๆ แล้วด้วยล่ะก็

 

ยิ่งบริษัทที่มีนายจ้างเป็นคนต่างประเทศ ก็ต้องการความเป๊ะในการใช้ภภาษาของเรา แถมยังเป็นที่ต้องการกันมาก เพราะไหนจะมีสวัสดิการที่ดี และค่าตอบแทนงาม แถมมีความก้าวหน้าทางอาชีพอีกต่างหากถ้าเป็นบริษัทที่มีสาขาอยู่หลายประเทศ

 

ซึ่งวันนี้ ScholarShip.in.th ก็ได้นำข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับคำศัพท์จากการใช้สมัครงานของทางเว็บไซต์ Nationjobs  มาฝากเพื่อนๆ กันแหละ ลองมาดูกันนะครับรับรองมีประโยชน์ชัวร์

 

application4

 

Application Form = ใบสมัคร
ใบสมัคร Application Letter = จดหมายสมัครงาน
Applicant = ผู้สมัครงาน
To be completed in own handwriting = เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential = ความลับ
Photo attached here = ติดรูปถ่ายตรงนี้
Position applied for/Position sought/Position desired = ตำแหน่งที่สมัคร/ตำแหน่งที่ต้องการ
Expected Salary = เงินเดือนที่ต้องการ
Personal data Curriculum vitae,Bio-data Data Sheet, Resume = ประวัติส่วนตัว
Name-Surname = ชื่อ-นามสกุล
Expected Salary = เงินเดือนที่ต้องการ
Maiden Name = นามสกุลเดิม
Sex = เพศ (ชาย : Male, หญิง : Female)
Present address = ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent address = ที่อยู่ถาวร
Postal code = รหัสไปรษณีย์
Date of birth = วัน เดือน ปีเกิด
Age = อายุ
Nationality = สัญชาติ
Citizen of = เป็นพลเมืองของประเทศ
Race = เชื้อชาติ
Domicile/habitation = ภูมิลำเนา
Religion (Buddhism,Islam,Datholic) = ศาสนา
Height = ส่วนสูง
Weight = น้ำหนัก

 

application2

 

Colour of eyes = สีตา
Colour of hair = สีผม
Complexion = สีผิว
Marital status = สถานภาพทางการสมรส
Spouse = คู่สมรส Single = โสด
Married = แต่งงานแล้ว
Widowed = ม่าย
Divorced = หย่าร้าง
Occupation = อาชีพ
Dependants = ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
House’s Registration = สำเนาทะเบียนบ้าน
Identity Card No., I.D.Card No. = เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Identification Card, (I.D.Card) = บัตรประจำตัวประชาชน
Relative = ญาติ
Issued by….. = ออกให้ โดย……
Issued Date = วันที่ออกบัตร
Valid Date : Expire Date = วันที่บัตรหมดอายุ
Student Housing = หอพักมหาวิทยาลัย
Own House = บ้านของตนเอง
Rent House = บ้านเช่า

 

Close-up of secretary’s hands doing paperwork

 

Live with Parents = พักอยู่กับ พ่อ-แม่
Boarding House = หอพัก
Ordainment = บวช
Person to notify in case of Emergency =บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
Military status = สถานภาพทางทหาร
Exempted = ยกเว้น
Black Slot = จับได้ใบดำทางทหาร
No Military Service = ไม่มีพันธะทางทหาร
Conscripted = ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
Primary School; Elementary School = ประถมศึกษา
Secondary School = มัธยมศึกษาตอนต้น
High School = มัธยมศึกษาตอนปลาย
Vocational Certificate = ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษา
Vocational = อาชีวศึกษา
High Vocational Certificate = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Bachelor’s degree =ปริญญาตรี
Diploma = อนุปริญญา
Degree Obtained = วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 

application

 

Experience/Previous employment = ประวัติการศึกษาที่ได้รับ
Reasons for leaving = เหตุผลที่ลาออกจากงาน
Reference = บุคคลที่อ้างอิง
Applicant signature = ลายเซ็นผู้สมัครงาน
Applicant name = ชื่อผู้สมัครงาน

 

การมีคลังคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็เรียกได้ว่าสำคัญมากจริงๆ เพราะหากเราไม่รู้คำศัพท์แล้ว การศึกษาก็จะเป็นไปได้ยากมากๆ เลยล่ะจ้า ไว้เราจะหาข้อมูลดีๆ แบบนี้มาฝากกันใหม่อีกนะจ๊ะ อิอิ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ