เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 62

รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2548...

April 4, 2019 3 Mins Read
238 Views