เชิญข้าราชการเข้าร่วม “โครงฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศ และการประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคง

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการที่สนใจเข้าร่วม “โครงฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 4 -15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

-ระดับชั้นยศ จ.ต. – น.อ. (ไม่จำกัดเหล่าทหาร)

-อายุไม่เกิน 50 ปี

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

-มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี และมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการอวกาศ ศวอ.ทอ.

โทรสาร. 2-8893

Email: phanintra@rtaf.mi.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ