ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “ประเทศไทยในอนาคตที่เราอยากเห็น” ชิงเงินรางวัลและอื่นๆ

มาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะที่ไม่จำกัดรูปแบบไอเดีย เพื่อแสดงให้โลกได้เห็นว่า “”ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากเห็นในอนาคต?”

World Bank Group ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ หัวข้อ “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

 

 

รุ่นการประกวด:

– ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 12 ปี

– ผู้สมัครอายุ 13-17 ปี

– ผู้สมัครอายุ 18-24 ปี

 

ลักษณะผลงาน:

ออกแบบประเทศไทยในอนาคตที่เราอยากเห็น ในหัวข้อ “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future” ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การคมนาคม การศึกษา เพศ สุขภาพ หรือประเด็นมุมมองอื่นๆ ผ่านงานศิลปะไม่จำกัดรูปแบบ เช่น วาดภาพ งานประติมากรรม Digital Art พร้อมทั้งตั้งชื่อผลงานและคำอธิบายสั้นๆ

 

กติกาการประกวด:

– ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบการสร้างผลงาน (วาดภาพ, ภาพปะติด, ประติมากรรม, ดิจิติลอาร์ต ฯลฯ)

– หากผลงานเป็นภาพวาด หรือผลงานที่ทำลงบนกระดาษ จะต้องทำในขนาด A3

– สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน

– ธนาคารโลกเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งงานศิลปะที่แสดงนั้นสะท้อนถึงประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ปรัชญาขององค์กรเคารพความหลากหลายของความเชื่อและความรู้สึกอ่อนไหวของวัฒนธรรมที่แตกต่าง ด้วยเหตุผลดังกล่าวธนาคารโลกจึงจำกัด การพรรณนาภาพทางศาสนา เรื่องทางเพศ ภาพโป๊เปลือยและเนื้อหาทางการเมือง ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เหมาะสม

– งานศิลปะจะต้องไม่มีสารอันตรายหรือวัสดุไวไฟ กัมมันตภาพรังสี ที่เน่าเสียง่าย หรือก๊าซ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำจากขนนก ปะการัง หรือหนังสัตว์

 

การส่งผลงาน:

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องส่งรูปภาพงานศิลปะซึ่งจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้

– ชื่อศิลปิน

– ชื่อผลงาน

– รายละเอียดการติดต่อ (โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่)

– เทคนิค

– พร้อมคำบรรยายสั้น เกี่ยวกับงานศิลปะที่ส่ง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

– ส่งผลงานมาที่: ตู้ ปณ. 27 ปณฝ. คลองสาน กทม 10604

– Email: [email protected] (ในกรณีที่ผลงานเป็นไฟล์ดิจิตอล)

– ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 ตุลาคม 2562 (นับวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์)

– ประกาศผลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่เฟซบุ๊ค World Bank Thailand (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

 

เกณฑ์การตัดสิน:

ขึ้นอยู่กับงานศิลปะที่ส่งมา ตัดสินตามองค์ประกอบต่อไปนี้ของการแสดงออกทางศิลปะ:

– การตีความและความชัดเจนของธีม

– ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มของธีม

– องค์ประกอบศิลปะของแขนงนั้นๆ

 

รางวัลการประกวด:

อายุไม่เกิน 12 ปี

– รางวัลที่หนึ่ง: 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

– รางวัลที่สอง: 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

 

กลุ่มอายุ 13-17 ปี

– รางวัลที่หนึ่ง: 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

– รางวัลที่สอง: 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

 

กลุ่มอายุ 18-24 ปี

– รางวัลที่หนึ่ง: 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร

– รางวัลที่สอง: 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

 

หมายเหตุ:

– รางวัลยอดเยี่ยมมี 9 รางวัล จะได้รับใบประกาศนียบัตร และผลงานจะได้นำไปแสดงที่งานเปิดตัวนิทรรศการ

– ผู้ชนะรางวัลที่หนึ่งและที่สองทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน (การเดินทางและที่พักเพื่อเข้าร่วมงานเปิดตัวนิทรรศการหรืองานรับรางวัลนอกเหรือจากเงินรางวัลที่ได้รับ)

 

การจัดแสดงนิทรรศการ:

งานศิลปะจะถูกนำไปจัดแสดงในงานเปิดตัว Thailand-World Bank Group Country Partnership Framework ในเดือนพฤศจิกายน 2562

งานนี้คาดว่าจะมีแขกประมาณ 100 คน จากทางรัฐบาล คณะนักการทูต พันธมิตรเพื่อการพัฒนาองค์กร องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ / นักวิจัย และสื่อมวลชนที่สนใจ หลังจากนั้น เรามุ่งหวังที่จะจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่สาธารณะ เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งในเว็บไซต์ธนาคารโลกและโซเชียลมีเดีย

 

ลิขสิทธิ์:

งานศิลปะยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของศิลปินที่เข้าร่วม แต่หากทางธนาคารโลกหรือองค์กรพันธมิตรต้องการใช้ผลงานในกิจกรรมอื่นๆ ทางธนาคารโลกหรือองค์กรพันธมิตรสามารถนำไปใช้ได้และจะให้เครดิตที่เหมาะสม ผลงานทุกผลงานที่ส่งมา ธนาคารโลกและองค์กรพันธมิตรสามารถนำมาทำสำเนาในสื่อเพื่อการโปรโมท (โปสเตอร์ บัตรเชิญ เว็บไซต์) และวัสดุอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นงานการศึกษา

*หมายเหตุ ธนาคารโลกขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนในทุกผลงาน

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/worldbankthailand

– E-mail: [email protected]

– Line: @artcontest

 

ที่มา: World Bank

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ