ทุนเต็มจำนวนระดับป.โท ที่ Yenching Acaedmy ภายใต้ Peking University

ขณะนี้ทาง Yenching Academy สถาบันภายใต้ Peking University ประเทศจีน ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2021 ในระดับปริญญาโท

โดยเป็นทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งเพื่อการศึกษา การใช้ชีวิต และการเรียนรู้ร่วมกัน เรียกว่ามีนักเรียนต่างชาติกว่า 80% ของทั้งหมดเลยล่ะ! รายละเอียดทุนเพิ่มเติมด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ที่พัก

– ค่าครองชีพรายเดือน

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคสนาม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Economics and Management

– History and Archaeology

– Philosophy and Religion

– Politics and International Relations

– Law and Society

– Literature and Culture

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้

– มีผลการเรียนดี

– มีความสนใจในการศึกษาสหวิทยาการของจีน

– มีส่วนร่วมต่อชุมชน รับผิดชอบต่อสังคม และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ

– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

– Personal statement (ไม่เกิน 750 คำ)

– Curriculum Vitae

– Official transcript

– Diploma / Certificate

– Two letters of recommendation

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

yenchingacademy

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ