โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม 19 ประเทศทั่วโลก!

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES ได้เปิดรับสมัครแล้ว!! โดยเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ทุนสมทบทั่วไป รุ่น 35 สำหรับปีการศึกษา 2021/22

โดยระยะเวลาแลกเปลี่ยนนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ 8 สัปดาห์ – 1 ปีการศึกษา เป็นทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมถึง 19 ประเทศทั่วโลก!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (ทุนสมทบทั่วไป)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักเรียนชั้น ม.3 – ม.5 สามารถเลือกรับทุนแลกเปลี่ยนใน 19 ประเทศทั่วโลก ดังนี้

– สหรัฐอเมริกา

– นิวซีแลนด์

– แอฟริกาใต้

– เยอรมัน

– ฝรั่งเศส

– จีน

– ญี่ปุ่น

– เดนมาร์ก

– อิตาลี

– ฟินแลนด์

– นอร์เวย์

– สวีเดน

– ออสเตรีย

– สเปน

– ไอร์แลนด์

– ออสเตรเลีย

– สวิตเซอร์แลนด์

– อังกฤษ

– แคนาดา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนชั้น ม.3 – ม.5

– อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง

– ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

– สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี

– มีผลสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่แต่ละประเทศกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

200 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-13056-8 สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร

 

ตารางสอบประจำเดือน:

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ระเบียบการรับสมัคร

yesthailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ