พลาดไม่ได้!! โอกาสร่วมสัมมนาและรับทุน Young Global Changers ที่เยอรมนี

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้น สำหรับการสมัครร่วมงานสัมมนา Global Solutions Summit ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562 และทุน Young Global Changers สำหรับการเข้าอบรม Intensive Summer School เป็นระยะเวลา 3 วัน

ใครที่มีความสนใจในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครทุนเพื่อเข้าร่วมงานได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าที่พักตลอดโปรแกรม

– ค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน Global Solutions Summit และ Intensive Summer School

– โอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการ และผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงจากนานาประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับเข้าร่วมงาน Global Solutions Summit และ Intensive Summer School

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักเรียน นักศึกษา หรือ Young Professional ที่มีผลการเรียนดี

2. สามารถเข้าร่วมสัมมนา Global Solutions Summit และ และ Intensive Summer School ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2019

3. มีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Global Solutions Initiative

4. มีผลงานการทำงานจิตอาสา หรือโปรเจคที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม

5. มีไอเดียในการคิดและสร้างสรรค์โปรเจคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

7. มีทักษะการเขียน และมีประสบการณ์เกี่ยวกับวารสารศาสตร์ สื่อ และ/หรือ สร้างบล็อก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.global-solutions.international

 

ปิดรับสมัคร:

20 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.global-solutions.international

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ