วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัคร ‘นักเรียนพยาบาลกองทัพบก’ รุ่นที่ 56 รวม 100 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จำนวน 100 คน โดยจำแนกประเภทการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

การรับเข้านักเรียนพยาบาล แบ่งประเภทการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. ทุนกองทัพบก จำนวน 20 คน (รับเฉพาะเพศหญิง)

2. ทุนส่วนตัว จำนวน 75 คน (เพศชายไม่เกินจำนวน 15 คน เพศหญิงอย่างน้อยจำนวน 60 คน)

3. ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 คน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่ คลิก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ rtanc.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยผู้สมัครสามารถอ่านกำหนดการรวมได้ที่นี่ คลิก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rtanc.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ