ค่ายผู้นำเยาวชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดรับผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี เข้าร่วมที่มาเลเซีย

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับ Me.reka และ Biji-biji Initiative จัดโครงการ YSEALI Boot Camp ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นโครงการริเริ่มเกี่ยวกับผลกระทบทั่วประเทศ ที่กำลังมองหาวิธีการที่ตรงกับความท้าทายในท้องถิ่น

นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะนำปัญหาในชุมชนมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในโลกใบนี้

จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 50 คนต่อหนึ่งรัฐ โดยที่ผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 16 คนในมาเลเซียจะถูกเลือกเพื่อนำแนวความคิดของพวกเขามาต่อยอดจนเกิดขึ้นจริง!

 

 

การสนับสนุน:

– มีเพียง 2 กลุ่มจากแต่ละสถานที่เท่านั้นที่จะได้รับทุนโครงการประมาณ 487.27 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 15,200 บาท) เพื่อเริ่มต้นและดำเนินการแก้ไขปัญหา

– กลุ่มที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 16 กลุ่มจะได้รับโอกาสในการนำเสนอโครงการสุดท้ายของพวกเขาที่ค่ายสุดท้ายในกัวลาลัมเปอร์

– หลังจากเสร็จสิ้นการกิจกรรม Boot Camp ของแต่ละรัฐ ผู้ชนะทั้ง 16 คนจะได้รับคำแนะนำจากผู้จัดงาน Boot Camp ของ YSEALI องค์กรพัฒนาเอกชนและกิจการเพื่อสังคมเป็นเวลา 3 เดือน ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยกันได้!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นสมาชิกของ YSEALI หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ ที่นี่

– ในขณะที่สมัคร มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี

– สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพของผู้นำที่เข้มแข็งได้

– มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบ มีอิสระ มีความมั่นใจ สามารถเปิดใจกว้างเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ มีน้ำใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

– แสดงให้เห็นถึงความสนใจความรู้ หรือประสบการณ์วิชาชีพในด้านการศึกษาการพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของพลเมือง และผู้ประกอบการทางสังคม

– แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นหรือความสนใจในบริการชุมชน อาสาสมัคร หรือการให้คำปรึกษา

– หากเป็นบุคคลจากชุมชนที่ด้อยโอกาสรวมถึงกลุ่มชนพื้นเมืองและคนพิการ จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ