Victoria U. of Wellington จัดโครงการประกวดแข่งขัน สำหรับนศ.ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Colin Aikman Award for International Student 2019 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Victoria University of Wellington โดยเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเรียนต่อด้านกฎหมายในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ Victoria University of Wellington มหาวิทยาลัยในเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุด $10,000 (ประมาณ 312,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

รางวัลนี้เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขากฏหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศ หรือปัญหาทางกฎหมายอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแปซิฟิกใต้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก

-ผู้สมัครควรมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อด้านกฎหมายในระดับป.ตรี ป.โท หรือป.เอก ที่ Victoria University of Wellingto โดยมุ่งเน้นไปที่กฏหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศ หรือปัญหาทางกฎหมายอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแปซิฟิกใต้ รางวัลนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษาตามระดับการศึกษาของผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.victoria.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ