ประกวดโครงการ Young Technopreneur ปีที่ 8 ชิงเงินรางวัล+ทุนพัฒนาผลงาน และอื่นๆ

ใครมีไอเดียดี มีงานเด็ดๆ ในใจ นี่คือเวทีที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงฝีมือ และเพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ Young Technopreneur ปีที่ 8 ชิงเงินรางวัล พร้อมทุนพัฒนาผลงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– คนรุ่นใหม่ อายุ 20-35 ปี

– ไม่จำกัดระดับการศึกษา

– จำนวนสมาชิก 1 ทีม ไม่เกิน 4 คน

– มีความพร้อม ทั้งไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการตลาด และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

– มีความมุ่งมั่น ที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี

 

หัวข้อการประกวด:

การนำเทคโนโลยี Robo Tech, IOT, AI, Deep Tech, etc. มาปรับใช้และต่อยอดในอุตสาหกรรมหลัก 4 ด้าน เพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ดังนี้

– อุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร (Food & Agriculture)

– อุตสาหกรรมการแพทย์และบริการเพื่อผู้สูงอายุ (Medical & Aging Society)

– อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ (Tourism & Services)

– อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

 

การรับสมัคร:

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

– สมัครผ่านเว็บไซต์ : www.samartsia.com

– กรอกใบสมัคร online แล้วรอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์

 

รางวัลการประกวด:

รางวัล Young Technopreneur

– รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 100,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 80,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 50,000 บาท

– Popular Vote มูลค่า 10,000 บาท

– รางวัล Samart Innovation 100,000 บาท มอบเป็นพิเศษให้กับทีมชนะเลิศ Young Technopreneur

 

ทุนพัฒนาผลงาน

– ทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 30,000 บาท (สำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย แต่ไม่ชนะรางวัล)

 

ติดต่อสอบถาม:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

– โทรศัพท์: 02-502-6000 ต่อ 6522, 8183

– Email : [email protected]

 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

– โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 81490

– Email : [email protected]

– Website : http://www.nstda.or.th/bic

www.samartsia.com/index.php

www.facebook.com/SamartInnovationAwards

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ