สมัครด่วน!! YSEALI Academic Fellowship แลกเปลี่ยน 5 สัปดาห์ ที่สหรัฐฯ หมดเขต 21 ต.ค.นี้

สถานทูตสหรัฐฯ รับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Spring 2019 YSEALI Academic Fellowship ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้าน Civic Engagement, Environmental Issues & Natural Resource Management และ Social Entrepreneurship & Economic Development

เป็นเวลา 5 สัปดาห์ (ช่วงระยะเวลาเดินทางอยู่ระหว่างปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562) โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative #YSEALI

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2019 YSEALI Academic Fellowship ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้าน Civic Engagement, Environmental Issues & Natural Resource Management และ Social Entrepreneurship & Economic Development เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีอายุระหว่าง 18-25 ปี

-อ่านรายละเอียดคุณสมบติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

-ใบสมัครสำหรับผู้เลือกสมัครหัวข้อ Civic Engagement Theme: (มี 5 ทุน) http://bit.lyTHYSEALISpring2019_Civic

-ใบสมัครสำหรับผู้เลือกสมัครหัวข้อ Environmental Issues and Natural Resource Management Theme: (มี 5 ทุน) http://bit.ly/THYSEALISpring2019_Environm />ent

-ใบสมัครสำหรับผู้เลือกสมัครหัวข้อ Social Entrepreneurship and Economic Development Theme: (มี 5 ทุน) http://bit.ly/THYSEALISpring2019_Econ

 

ปิดรับสมัคร:

21 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected]

 

ที่มา:

International Exchange Alumni Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ