เปิดรับ “ครูอาสาสอนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ 1 ปี” ณ สหรัฐฯ เยอรมนี และอิตาลี

“โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษา และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ” เป็นโครงการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเดินทางไปเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และฏศิลป์ไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอิตาลี เป็นระยะเวลา 1 ปี

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกงาน

-มีความรู้และความสามารถ ด้านการสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป์ไทย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

-บันทึกความเห็นของต้นสังกัด

-หลักฐานการขออนุมัติสอบจากต้นสังกัด

-ใบทรานสคริปต์ และนิสิตต้องไม่มีการค้างชําระค่าเทอม

-ค่าสมัครสอบ 100 บาท

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง ณ  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

culture.bsru.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ