โครงการอบรมโต้วาที YSEALI Debate Camp 2018 – รอบอุบลราชธานี เปิดรับสมัครแล้ว!!

โครงการอบรมโต้วาที YSEALI Debate Camp 2018 (รอบอุบลราชธานี) เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้กระบวนการในการโต้วาทีเบื้องต้น และที่สำคัญ คือประสบการณ์สำหรับการพัฒนาตัวเอง โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในภาคอีสาน หรือใกล้เคียง

ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรีที่พัก สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในอุบลราชธานี และอาหารกลางวันขณะเข้าร่วมกิจกรรม)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. อายุ 18-25 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

3. เป็นสมาชิกกับโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) (หรือสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีที่ http://yseali.state.gov/)

4. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ YSEALI Debate Camp ของสถานทูตสหรัฐฯ มาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้แล้วผ่าน https://goo.gl/forms/K3cynWWSEj0H0ZSu2

 

ปิดรับสมัคร:

21 ตุลาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

International Exchange Alumni Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ