เตรียมตัวให้พร้อม!! Singha Biz Course รุ่น 11 กำลังจะเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ม.ค.- ก.พ. 62

Singha Biz Course เป็นโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4 อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน โดยไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดสาขาวิชา

ในโครงการนี้ทุกคนจะมี “โอกาส” ได้ โชว์ศักยภาพของตนเอง และได้ฝึกแบบลงลึกรอบด้าน ด้วยการ “ทำงานจริง” ให้ “ทำงานเป็น” ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ การตลาด การบริหารจัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกอบรม และทำงานทั้งสิ้น 2 เดือน

สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่สนใจโครงการนี้ รีบเตรียมตัวเองให้พร้อมเพราะโครงการ Singha Biz Course รุ่น 11 กำลังจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นิสิตนักศึกษา “สัญชาติไทย”

-ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากทุกสถาบันทั่วประเทศ

-ไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถร่วมสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้

-โดยโครงการฯ จะรับนักศึกษา “สัญชาติไทย” ที่ผ่านการคัดเลือก

-ทั้ง 3 รอบ เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

 

“นักศึกษานานาชาติ”

-ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากกลุ่มประเทศ Greater Mekong

-Sub-region (GMS) และประเทศอื่นๆ ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 10 คน

-(แยกการคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาไทย)

 

หมายเหตุ คุณสมบัติข้างต้นเป็นคุณสมบัติที่ระบุไว้ในโครงการรุ่นที่ 10 ซึ่งคุณสมบัติในการรับสมัครของรุ่นที่ 11 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้สมัครติดตามข้อมูลได้ทางเพจ Singha Biz Course

 

กำหนดการรับสมัคร:

เปิดรับสมัครในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Singha Biz Course หรือ singhabizcourse.com/2018/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ