โครงการอบรมโต้วาที YSEALI Debate Camp รอบขอนแก่นเปิดรับสมัครแล้ว เข้าร่วมฟรี!!

โครงการอบรมโต้วาที YSEALI Debate Camp เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้กระบวนการในการโต้วาทีเบื้องต้น และที่สำคัญ คือประสบการณ์สำหรับการพัฒนาตัวเอง

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรีที่พักสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในขอนแก่น และอาหารกลางวันขณะเข้าร่วมกิจกรรม)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. อายุ 18-25 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

3. เป็นสมาชิกกับโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) (หรือสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีที่ http://yseali.state.gov/)

4. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ YSEALI Debate Camp ของสถานทูตสหรัฐฯ มาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในภาคอีสาน หรือใกล้เคียง สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้แล้วผ่าน http://bit.ly/YSEALIdebateKhonKaen

 

ปิดรับสมัคร:

10 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

International Exchange Alumni Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ