สมัครเลย!! The Canada-ASEAN Scholarships ทุนเรียนต่อ-ทำวิจัยระยะสั้นในแคนาดา

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ทุนที่มอบให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนได้เดินทางไปศึกษาต่อหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาของผู้สมัคร

– สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกที่เลือกศึกษาต่อและทำวิจัยเป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือ 1 เทอมจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า CAD 10,200 (ประมาณ 242,000 บาท)

– สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอกที่เลือกศึกษาต่อและทำวิจัยเป็นระยะเวลา 5-6 เดือน จะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า CAD 12,700 (ประมาณ 301,000 บาท)

– สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกศึกษาต่อและทำวิจัยเป็นระยะเวลา 8 เดือน หรือ 2 เทอม จะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า CAD 15,900 (ประมาณ 377,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับศึกษาและทำวิจัยระยะสั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุนได้ที่นี่ คลิก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถอ่านคำแนะนำในการสมัครทุนได้ที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

5 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships-bourses.gc.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ