ทุน ASEAN Science and Technology Fellowship สำหรับชาวอาเซียน สุงสุด 16 ทุน

ทุน ASEAN Science and Technology Fellowship เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Foundation

เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นประชากรจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 ทุนการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 16 ท่าน จะได้การสนับสนุนดังต่อไปนี้

– ค่าใช้จ่ายรายเดือนมูลค่า USD 1,200

– โอกาสการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของการเป็นผู้นำและการฝึกอบรมด้านการสื่อสาร

– ได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วมการประชุมและการเข้าถึงเครือข่ายระดับภูมิภาค รวมทั้งโอกาสในการขยายเครือข่ายให้เพิ่มขึ้น

– ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาอาวุโสของอาเซียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ ภายใต้ 3 หัวข้อดังต่อไปนี้

1. Digital Economy

2. Innovative Startups

3. Science, Technology and Innovation for UN SDGs

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียน

3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

4. อายุไม่เกิน 45 ปี

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำการสมัคร และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ aseanstfellowship.aseanfoundation.org/how-to-apply

 

ปิดรับสมัคร:

24 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aseanstfellowship.aseanfoundation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ