ทุนแลกเปลี่ยนสหรัฐฯมาอีกครั้ง!! YSEALI Professional Fellowship Program หมดเขต 16 พ.ย.นี้

YSEALI Professional Fellowship Program กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุ 25-35 ปี ภาษาอังกฤษดี ไม่เคยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานๆ ภายในห้าปีที่ผ่านมา และมีความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนโยบายสาธารณะ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคม เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 4-5 สัปดาห์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนตลอดโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โปรแกรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น 4-5 สัปดาห์ (ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

-เป็นผู้นำที่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

-ไม่เคยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานๆ ภายในห้าปีที่ผ่านมา

-มีความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนโยบายสาธารณะ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ การมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคม

-สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

-เป็นสมาชิก YSEALI โดยสมาชิกใหม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ asean.usmission.gov/yseali/yseali-professional-fellows

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ ais.americancouncils.org/pfp

 

ปิดรับสมัคร:

16 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.usembassy.gov

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ