เข้าร่วมฟรี!! โครงการเวิร์คชอปหัวข้อ “Empowering Educators” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

สถานทูตสหรัฐอเมริกาและโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม YSEALI Regional Workshop on Empowering Educators ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 สิงหาคม ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ฟรีตลอดโครงการ รวมค่าเครื่องบินไปกลับ ค่าอาหารและที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการเวิร์คชอป ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 สิงหาคม ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

26 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ysealiedukl.info หรือ International Exchange Alumni Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ