ฟรี!! ร่วมฟังบรรยาย เวิร์คช้อป ภายใต้โครงการ YSEALI Zero Tolerance against Corruption

โครงการ YSEALI Zero Tolerance against Corruption เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอเมริกา ภายใต้โครงการ YSEALI YOUnified และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้

 

 

รายละเอียดกิจกรรม:

YSEALI Zero Tolerance against Corruption มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภยันตรายจองการทุจริต และ ปลูกฝังจิตใจการต่อต้านการทุจริต ผ่าน

1. การบรรยายจากวิทยากร ป.ป.ช.

2. การทำ workshop เขียนโครงการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3. Case competetion

 

วันที่ และสถานที่จัดกิจกรรม:

-กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 29-30 ธันวาคม 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เยาวชนที่มีความสนใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสมัครได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

International Exchange Alumni Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ