ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค ศึกษาต่อระดับปริญญาโท รวม 6 ทุน!!

ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เป็นหนึ่งในทุนรัฐบาลที่สนับสนุนทุนให้นักศึกษาได้เรียนต่อระดับปริญญาโท

โดยมีเงื่อนไขคือผู้ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการ หรือหมุนเวียนปฏิบัติราชการในหน่วยราชการที่อยู่ในส่วนภูมิภาคไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วย รวม 6 ทุนด้วยกัน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะให้ไปศึกษา จะกำหนดตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบร่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครทุนได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ