ทุนเรียนฟรี + ที่พักฟรี ระดับปริญญาตรี ที่ Yunnan University ประเทศจีน

ทุนที่น่าสนใจสำหรับศึกษาต่อประเทศจีนในระดับปริญญาตรี กับทาง Yunnan University ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ World Class ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในทุนนี้นั้นมีสิทธิ์จะได้เรียนฟรี และที่พักฟรี! ตลอดหลักสูตรปีการศึกษา 4 ปี อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือผลสอบ HSK ก็สามารถสมัครได้ ดูรายละเอียดดังด้านล่างนี้ได้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเรียนฟรี และที่พักฟรี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมีวุฒิเทียบเท่า

– อายุระหว่าง 18-30 ปี

– ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือผลสอบ HSK

วิธีการสมัคร:

สามารถติดต่อสอบถามวิธีการสมัครได้ดังด้านล่างนี้

เบอร์โทร: 062-4497733

Line: @chinesegoodwill (มี@ข้างหน้า)

Facebook : @ที่ทำการมหาวิทยาลัยจีนประจำประเทศไทย

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เบอร์โทร: 062-4497733

Line: @chinesegoodwill (มี@ข้างหน้า)

Facebook: @goodwillofficial

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ