ประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท+อื่นๆ อีกเพียบ!!

เพื่อสร้างจิตสำนึก การรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด:

ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะกทม. ขนาด 2 ตัน

– นักเรียนระดับประถมศึกษา

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

 

ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะกทม. ขนาด 5 ตัน

– นิสิตนักศึกษา

– ประชาชนทั่วไป

 

 

รายละเอียดการออกแบบผลงาน:

– การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 2 ตัน : ขนาดการออกแบบ กว้าง 1.999 เมตร ยาว 2.428 เมตร สูง 1.495 เมตร จำนวน 2 ด้าน

– การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 5 ตัน : ขนาดการออกแบบ กว้าง 2.615 เมตร ยาว 2.923 เมตร สูง 1.745 เมตร จำนวน 2 ด้าน

 

ระยะเวลาการประกวด:

– เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครและแบบ Template สำหรับการออกแบบ ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th หรือ www.bangkok.go.th/environmentbma หรือสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

– ประกาศผลการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th www.bangkok.go.th/environmentbma หรือเฟสบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

– เปิดให้ประชาชนโหวตภาพผลงานที่ชื่นชอบเพื่อคัดเลือกรางวัลพิเศษ Popular Vote ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2564

– ปิดรับการโหวต วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น.

 

รางวัลการประกวด:

การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 2 ตัน

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 5 ตัน

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลพิเศษ Popular Vote

– รถเก็บขยะ ขนาด 2 ตัน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รถเก็บขยะ ขนาด 5 ตัน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากกรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อสอบถาม:

– กลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

– โทรศัพท์ 0 2203 2936-7

– คุณวรางค์ น้อยสุขเสริม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 061 995 3444

– คุณชาญศักดิ์ คชานุบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 085 153 3946

– คุณรภีร์ลักษณ์ กิจฉวีธนกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 092-278-7109

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ