มาทำความรูู้จักกับทุนการศึกษา 3 ประเภทใหญ่ๆ ในการเรียนต่อต่างประเทศ

เพื่อนๆหลายๆคนคงมีความฝันที่จะไปเรียนต่อยังต่างประเทศ...