7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคำว่า ‘เหงา’ ให้นำไปใช้อย่างถูกต้อง…

ถ้าพูดถึงคำว่าเหงาในภาษาอังกฤษ เราทุกคนต่างนึกถึงคำว่า lonely เป็นหลัก...