วิธีใช้ Transitional words หรือวลีเพื่อขึ้นต้นประโยค ที่จะทำให้เรื่องราวเป็นทางการมากขึ้น

Transitions & Signal Words เป็นของดีในการใช้ภาษาอังกฤษที่หลายๆคนมองข้าม...