วิธีใช้ Conjunction เชื่อม 2 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้เรื่องราวเป็นทางการมากขึ้น

กลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องของคำสันธานเพื่อเชื่อมประโยคนะคะ...